Windows uzak masaüstü portu değiştirme

images

 

Microsoft RDP portunu değiştirmek için aşağıdaki registery anahtarını bulup ,ondalık olarak değiştire tıklayın

 

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp\PortNumber