Hizmet Sözleşmesi

TARAFLAR
İşbu Sözleşme, Kazım Dirik Mah. 200 Sk No:12/B adresinde mukim Bornova V.D. 8920235651 No’lu Ozgur Uncuoglu 48k Bilişim Internet Teknolojileri (İşbu sözleşmede kısaca “Hizmet Sağlayıcı ” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta hizmet sağlayıcıya ait web sitesi (linux-destek.com ) üzerinden çevrimiçi olarak satışa sunduğu hizmetlerinin kayıt formu ile bilgileri alınan …………………………………………. adresinde mukim …………………. .V.D. …………… vergi numaralı ……………………………….. Tüzel Kişisi (İşbu sözleşmede kısaca “Alıcı” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yer alan şartlar dahilinde işbu kullanım koşulları ve hizmet sözleşmesi (Kısaca “Sözleşme”) kabul edilmiştir.

1. Hizmetler.

Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri Alıcıya işbu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak sağlayacaktır. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetleri alıcıdan bağımsız bir yüklenici olarak yerine getirecektir. Hizmet Sağlayıcı, Hizmetlerin yerine getirilmesi esnasında oluşabilecek olumsuz sonuçlardan Alıcıya karşı sınırlı sorumludur.Bu sonuçlar sınırlı sorumluluk başlığı altında detaylandırılmıştır.Hizmet sağlayıcı Alıcının satın almış olduğu hizmeti yerine getirirken alıcının gözetimi altında olmayacaktır.Buna karşın hizmet sağlayıcının oluşan ve oluşabilecek durumları ve sonuçları alıcıya yazılı olarak raporlama sorumluluğu vardır.

Tüm hizmet planları için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

Alıcı, plana kaydolarak, hizmet sağlayıcıya, görevi yerine getirmek için gereken önceden tahminen belirlenmiş bir sayıda saat boyunca kredi kartından ödeme yetkisi verir.Tahmin edilen süre yeterli olmadığı takdirde hizmet sağlayıcı alıcının kartından ödeme almayı tekrar talep edebilir.

Alıcı ayrıca, hizmet sağlayıcıya, görevi tamamlamak için geçen süre hakkında karar verme yetkisi verir. Alıcı, hizmet sağlayıcıyı, doğası gereği ön ödemeli veya ara ödemeli veya sonradan ödemeli ödeme planına karar vermeye yetkili kılar.

Sınırlı saatli planlarda, Çalışma ve araştırma için harcanan zaman faturalandırılabilir saat olarak kabul edilecektir.

Acil müdahale servisi, anında çözüm veya sorun çözümünü garanti etmez. Sorun çözümüyle ilgili fizibilite kontrolü ücretlendirilebilir.

Hizmet Sağlayıcı, hiçbir koşulda veri kurtarma hizmeti veya garantisi vermez.

Sunucu ortamındaki değişiklik nedeniyle uygulanan çözümler geçersiz hale gelebilir veya düzeltilen sorunlar yeniden ortaya çıkabilir. Bu tür görevler için ek faturalandırılabilir süre kullanılacaktır.

Hizmete konu olan Sunucu veya bir web sitesi ise buradaki dijital içeriğin veya alıcının gerçek faaaliyetinin kanunlara aykırı olması durumunda hizmet sağlayıcı anında desteğini sonlandıracaktır.

Ayrıca hizmete konu olan Sunucu veya bir web sitesi ise buradaki dijital içeriğin veya alıcının gerçek faaaliyetinin her türlü ticari yazılım lisanslarının ihlalinin söz konusu olması durumunda hizmet sağlayıcı anında desteğini sonlandıracaktır.

Hizmet sağlayıcının sorumluluğu, yalnızca elektronik ortamda alıcının talep ettiği hususlara ilişkin hizmetlere karşılık alıcı tarafından ödenen maliyetle sınırlıdır ve bu türden azami sorumluluk, masrafların alıcıya iadesi ile sınırlıdır.Talepler ve görüşmeler email,ticket sistemleri,online mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmakta ve kayıt altında tutulmaktadır.Alıcı bu görüşmelerin kayıt altına alındığını,ileride yaşanabilecek hukuki problemlerde sağlayıcı tarafından delil olarak kullanılabileceğini kabul eder.

Alıcı veya Alıcının müşterileri tarafından Hizmet Sağlayıcıya sağlanan herhangi bir verinin doğruluğundan ve bütünlüğünden yalnızca Alıcı sorumludur.

Alıcı, Hizmet Sağlayıcının Hizmetleri ifa etmeye başlaması için gerekli bilgileri Hizmet Sağlayıcıya sağlayamazsa, Hizmet Sağlayıcının Sözleşme tarihine kadar Hizmetleri sağlamaya başlama sorumluluğu yoktur ve yalnızca Alıcı tüm bilgileri sağladığında bunu yapmakla yükümlü olacaktır.

2. Hizmetlerin Yapılma Şekli.

Hizmet Sağlayıcı, talep edilen hizmet ve yapılan ödeme ile alakalı vereceği hizmetlerinin tamamını uzaktan çalışma yöntemiyle yerine getirir.

3. İptal ve İade

Alıcı,sadece aylık ve yıllık bazda verilen hizmetlerin iptali ve iadesi hakkınını ödemeyi takiben 7 günü (iş ve tatil günleri dahildir) süresince kullanabilir.Yedinci (7.) günden sonraki iade taleplerinde ücret kesintisi söz konusudur.Ücret kesintisi saatlik ücretimiz esas alınarak yapılır.

Hizmet sağlayıcı iş ilerledikçe ödemenin önceden yapılmaması durumunda hizmet sağlayıcı herhangi bir bildirimde bulunmaksızın hizmetleri sonlandıracaktır.

4. Hizmet Sağlayıcının Sınırlı Sorumluluğu

Hizmet Sağlayıcı vereceği hizmetler dolayısıyla donanım ve yazılım temininden; hizmetlerin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda oluşabilecek arıza ve sair teknik sebeplerden; bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi yahut hizmetin kesintiye uğramasından; keza donanım, yazılım ve internet sunucusundan kaynaklanan aksaklıklar sonucu üçüncü kişilerin Alıcıya ait bilgilere erişiminden sorumlu değildir.

5. Gizlilik.

Her iki Taraf da, sözleşme süresi boyunca, bilgisayar programları, icatlar, çizimler, notlar, yazılar, deneysel çalışmalar, iş stratejileri ,endüstriyel çalışmalar ve modeller dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer Tarafın işi hakkında gizli bilgilere erişebileceklerini kabul eder. Taraflar, Gizli Bilgileri ifşa edilmekten korumak için makul özeni ve yeterli önlemleri kullanmayı kabul ederler. Taraflar, bu tür Gizli Bilgileri korumak için diğer Tarafla yazılı olarak anlaşmayan herhangi bir kişi veya kuruluşa bu Gizli Bilgileri açıklamamayı veya açıklanmasına izin vermemeyi kabul ederler.
Sözleşme süresi esnasında yetkili kanuni mercilerin alıcının gizliliğin ifşasını talep ederse,hizmet sağlayıcı bu bilgileri yetkili mercilere vermekle yükümlü ise yetkili merciler tarafından talep edilen alıcının gizliliğinin ifşası hizmet sağlayıcı tarafından yerine getirilir.

6. Mücbir Sebep.

Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün Taraflardan herhangi biri tarafından yerine getirilmesi esnasında, herhangi bir doğal afet veya yangın gibi kontrol dışı felaketler,terör eylemi adli veya hükümet eylemi, iş anlaşmazlıkları gibi nedenlerle engellenir,gecikir, geciktirilir veya başka bir şekilde uygulanamaz hale getirilirse Taraflardan herhangi birinin, söz konusu Taraf, bu nedenlerle önlendiği, engellendiği veya geciktirildiği ölçüde muaf tutulacaktır. Bu gecikme veya başarısızlık en az yedi gün sürerse, bu gecikme veya başarısızlıktan etkilenmeyen Taraf, diğerine yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

7. Feragat.

Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünden veya bu Sözleşme tarafından sağlanan herhangi bir hak veya çözüm yoluna ilişkin hiçbir feragat, yazılı olarak ve aleyhinde bu tür bir feragatin uygulanması istenen Tarafça imzalanmadıkça geçerli olmayacaktır. Bu Sözleşme tarafından sağlanan herhangi bir hak veya çözüm yolunun uygulanmasında herhangi bir gecikme, bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaması veya bunların kısmen kullanılması, başka herhangi bir haktan veya çözümden feragat edilmesini veya bunların gelecekte kullanılmasını teşkil etmeyecektir.

8. Kişisel Veriler ve KVKK uyumluluğu.

7 Nisan 2016 tarihindeyürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin Avrupa Çerçevesi’ne uygun olarak, Hizmet Sağlayıcı, tarafımızca toplanan tüm Kişisel Verilerin
Hizmet Sağlayıcının iş gereksinimlerini karşılamak için toplaması gereken iletişim bilgileri şunlardır:

Ad, Adres, Konum ve e-posta kimliği : Sözleşme ve faturalandırma ve yasal gereklilikler için.
Telefon numarası, Sohbet kimliği, e-posta kimliği : İşi yaparken Alıcı veya Alıcının temsilcileriyle iletişim kurmak için. Bu tür iletişim, Hizmet Sağlayıcı tarafından yürütülen görevlerle ilgili günlük iletişimi, periyodik geri bildirim toplama, pazarlama e-postalarını için
Ödeme ayrıntıları : Faturalandırma gereksinimleri için.

Hizmet Sağlayıcı, iş ilişkisini kurmak için resmi iletişim bilgilerinin kullanılmasını önerir. Bu amaçla kişisel iletişim bilgilerinin kullanılması yalnızca Alıcının takdirindedir. Alıcı, Kişisel Verilerinizi göndererek bu düzenlemeyi kabul etmeyi kabul eder. Hizmet Sağlayıcı, Alıcının Kişisel Verilerini KVKK Koşullarına uygun olarak depolamak için tüm makul ve gerekli adımları atacaktır.

Hizmet Sağlayıcı, Alıcının sisteminde saklanıyorsa, Alıcının müşterilerinin kişisel bilgilerine erişmek durumunda kalabilir bu verileri verilen hizmet kapsamında geçici olarak iş görme amacıyla depolamak zorunda kalabilir.Ancak bu verileri kullanamaz,üçüncü kişilere paylaşmaz ve kullandıramaz.

İletişim, destek yardım masasından bildirimler, uyarılar, destek yardım masası aracılığıyla son müşterilere gönderilen e-postalar,online mesajlaşma kayıtları ve Alıcı için yapılan iş için iş kaydı olarak sınıflandırılabilecek diğer faaliyetler. İş kayıtları, Servis Sağlayıcının iş gereksinimlerini karşılamak için, hizmet akdi süresince hizmet sağlayıcının dahili sistemlerinde saklanacak,Hizmet akdinin bitiminde bu bilgiler geri dönülemez şekilde yok edilecektir.

Alıcı, Hizmet Sağlayıcının, Alıcının tüm kişisel veya hizmete konu olan oturum şifreleri gibi gizli bilgilerinin silinmesini dilediği zaman email yoluyla talep etme hakkına sahiptir.

9.Tazminat

Alıcı, işbu sözleşmenin herhangi bir hüküm, koşul ya da teminatını veya herhangi bir uygulanabilir politikasını ihlali ya da bunlara uymaması; Alıcının hizmet kapsamına uygunsuz ya da yasalara aykırı şekilde kullanması; ya da herhangi bir fikri mülkiyeti veya üçüncü şahsın haklarını ihlali, ihlal ettiği iddiası, veya kötüye kullanması ve benzeri durumlarda ortaya çıkabilecek tüm hukuki sonuçlardan, zararlardan ve masraflardan, avukatlık ücretleri, yargılama ve icra giderlerinden sorumlu olduğunu, bunların talep edilmesi halinde nakden ve defaten Hizmet Sağlayıcıya ve ayrı ayrı hizmet sağlayıcının çalışanlarına,yöneticilerine,personeline ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.Delil,Yetki ve Uyuşmazlık

a. Taraflar, iş bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun olarak hazırlanmış ticari kayıtlar, belgeler, bilgisayar ortamı kayıtları vb. kayıtları geçerli, bağlayıcı, kesin, doğru delil olacağını kabul ederler.
b. Taraflar, iş bu sözleşme kapsamındaki teklif ve formlardaki adresler tebligat adresidir.
c. İş bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İzmir Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Alıcı, işbu belgedeki sözleşme şartlarını ya da Hizmet Sağlayıcı’nın herhangi bir direktifini kabul etmemesi halinde, sipariş formundaki “Kabul Ediyorum” kutucuğunu işaretlemez, böylece Alıcının hizmeti oluşturulamayacaktır. Alıcı HERHANGİ BİR Hizmet Sağlayıcı belgesinde yapılacak herhangi bir değişikliği onaylamadığı takdirde, Hizmet Sağlayıcı hemen işbu sözleşmeyi feshettiğine haberdar etmelidir.