Linuxta tüm dosyalarda bul değiştir komutu

Örnek olarak tüm eposta hesaplarının spamassassin config dosyalarında puan değişikliği aşağıdaki şekilde yapılabilir.

find . -name user_prefs -exec sed -i ‘s/required_score 0.0/required_score 5.0/g’ {} \;

Summary
Article Name
Linuxta tüm dosyalarda bul değiştir komutu
Description
Linux konsolda tüm dosyalarda belli bir içeriği bulup değiştirmek
Author
Linux destek